top of page

"ONCE A YEAR,
GO SOMEPLACE YOU'VE
NEVER BEEN BEFORE."

Dalai Lama

Elke toerlid moet die Besprekingsvorm invul.
Hoe reis jy?

Wegbreek

  • Wegbreek is 'n uitstel van jou terugvlug, of 'n voorkeur vir die stad waarheen jy graag wil terugkeer, indien dit moontlik is.

 

  • ​Dit is teen jou eie ekstra koste.      

             

  • ​Meer inligting hieroor onderaan in die toervoorwaardes. 

Wil jy wegbreek na jou toer?
Indien moontlik, waar in SA wil jy land?

Toervoorwaardes:

A : INGESLUIT

Vlugte: Lugvervoer in ekonomiese klas vanaf Johannesburg en soms Kaapstad retoer. 

Belasting: Alle Lughawe- en Brandstofheffings.

Vervoer: Vervoer in luukse busse met lugversorging soos plaaslik beskikbaar.

Akkommodasie : Akkommodasie in goeie hotelle of apartamente. Enkel-akkommodasie is 

ekstra. Persone wat enkel reis maar graag wil deel, sal met 'n ander persoon in 'n twee-bed-kamer ingedeel word indien moontlik. As ‘n kamermaat nie gevind kan word nie, sal 'n een-persoon-bybetaling betaalbaar wees. Indien kamermaats aanpassings-probleme tydens 'n toer ontwikkel, mag hulle in enkelkamers geplaas word, maar teen ekstra koste.

Etes : Soos aangedui op reisplan.

B : UITGESLUIT

Reisdokumente en Versekering: Die reëlings en koste verbonde aan die verkryging van paspoorte, visums en reisversekering is vir u eie rekening en word deur uself hanteer.

Aansluitingsvlugte: Gee u asseblief voldoende tyd om moontlike aansluitings-vertragings te kan akkomodeer. 

Ander uitgawes soos: Opsionele uitstappies, aandvermaak, fooitjies, drankies, tee en koffie en privaat uitgawes soos wasgoed en telefoonoproepe, is vir u eie rekening.

C : ANDER VOORWAARDES

Bagasie: Passasiers word beperk tot een medium-grootte reistas per persoon wat normaalweg nie meer as 23kg mag weeg nie en een klein oornagsak per persoon wat nie meer as 7kg mag weeg nie. Dit verskil soms van lugredery tot redery. 

LW dat almal te alle tye hul eie bagasie moet dra/trek.

Reisplan: Die reisplan is onderhewig aan sinvolle verandering sonder kennisgewing.

Toerprys: Die toerprys is onderhewig aan tariefverhogings, wisselkoers-skommelinge en verhogings van lugreisgeld, lughawe-  en seehawe-belastings, brandstofheffings of enige ander onvoorsiene gebeure. Indien daar verskille is sal u voor vetrek ‘n faktuur vir die verskil ontvang. Die wisselkoers sal geen invloed op die toerprys hê nie, so lank as wat dit onder R19.50 teen die Euro is.  

Deposito en Toergelde: 'n Deposito van R6000 per persoon is betaalbaar by bespreking. Die balans van die toergelde is betaalbaar 10 weke voor vertrek.

D : KANSELLASIES:

Kansellasiefooie word soos volg gehef: Vanaf datum van bespreking tot en met 10 weke voor vertrek: Slegs verbeuring van deposito. Minder as 10 weke voor vertrek, verbeuring van totale bedrag. 

Toerlede: Toerlede word beperk tot normaal bewegende persone, wat gemaklik kan stap. Die reg word voorbehou om lidmaatskap te onttrek van ‘n persoon wie se optrede die gladde 

uitvoering van die toer of die genot en/of veiligheid van mede toerlede benadeel. 

Voortgang: Die voortgang van 'n toer is onderhewig aan minstens 20 passasiers. Indien ‘n onvoldoende aantal passasiers bespreek, kan ‘n toer gekanselleer en die depositos terugbetaal word, min R350 administratiewe fooi.

E : AANSPREEKLIKHEID 

Toeroperateurs: Die Toeroperateurs, Marius du Plooy Toere, en/of hulle agente en/of hulle leweransiers is nie aanspreeklik vir vertragings, voor, gedurende, of na afloop van die toer weens tegniese probleme, weersomstandighede, stakings of kommunikasie-opskortings nie. Die Toeroperateurs, en/of hulle agente en/of hulle leweransiers tree met die landreëlings slegs as agente op en met die voorbehoud dat hulle nie aanspreeklik gehou sal word vir dood, beserings, beskadiging, ongelukke, veranderings aan reisplanne, reisdokumente wat verlore raak, oponthoud, vertragings, of enige ander vorm van skade, opskortings of uitstel a.g.v. amptelike Suid-Afrikaanse of internasionale regulasies, besluite of risikos nie.

Lugrederye: Die betrokke lugrederye is nie verantwoordelik vir enige gebeurlikheid of ander probleem gedurende die tyd wat passasiers nie aan boord van hulle vliegtuie is nie.

F: WEGBREEK

Lugrederye vereis dat alle toerlede van dieselfde lughawe af vertrek, maar jy het egter die opsie om na afloop van die toer “weg te breek”, soos hulle dit beskryf.

 ‘n Wegbreek is om: 

  1. Na ‘n ander stad terug te keer as die res van die groep.

  2. Later van dieselfde of ‘n ander stad af terug te keer na SA (keuse van Johannesburg of Kaapstad, as daar op die dag ‘n vlug beskikbaar is.)  

  3. As jy na die toer na ‘n ander land toe wil gaan, moet jy jou eie vlug daarheen bespreek. Ons sal dan net jou terugvlug van daardie stad af bespreek.

AL BOGENOEMDE KEUSES HET EKSTRA KOSTES

 

Die lugredery gee eers die “wegbreekbedrag” sowat 2-3 maande voor vertrek, net voordat die vliegkaartjies uitgereik word. Dan is daar nie tyd om dit individueel met alle “wegbrekers” te bespreek en te hoor of die prys vir hulle aanvaarbaar is nie.

Ons kan dus glad nie vir jou vooraf kan sê wat die ekstra wegbreek- of verlengings-bedrag sal wees nie. Jy sal dit eers op jou finale faktuur kan sien, en dan is daar nie omdraaikans nie. 

Jy het ook die opsie om jou eie vlugte te bespreek en dan gee ons vir jou ons groepsvlugprys as korting.

 

G: REISVERSEKERING

Groeps-reisversekering, wat mediese versekering insluit, is elkeen se eie keuse en verantwoordelikheid. TIC (Travel Insurance Consultants – Deel van SANTAM) het uiters bekostigbare groepsversekering vir die wat daarvan gebruik wil maak. Die groepsversekering is 65-70% goedkoper per persoon as wanneer jy dit individueel uitneem. Daar moet egter minstens 10 mense per toer wees wat daarvan gebruik maak om vir die groepspremie te kwalifiseer. Die groepstarief het ook ‘n ouderdomsbeperking. Ek hanteer glad nie die proses nie. Skakel met Elna van der Westhuizen van TIC by ElnaW@tic.co.za.   

L.W. Dat jy slegs betaal vir die tyd van die toer, maar dat jy van die oomblik wat jy dit uitneem (bv nou) verseker is vir kansellasie weens siekte of dood!  Hoe gouer jy dit dus uitneem hoe beter vir jou…sonder dat dit ekstra kos. VIR OMVATTENDE VERSEKERING  MOET JY DIT BINNE 48 UUR DOEN NADAT JOU DEPOSITO BETAAL IS.

bottom of page